Jelentkezés

Az MKE egyéni és testületi tagjai éves tagdíjat fizetnek egyesületi tagságuk érvényesítése érdekében (MKE tagdíj).

Az egyéni tagoknak legalább egy MKE szervezetben regisztráltatniuk kell magukat . Az éves MKE tagdíjon kívül minden egyéni és testületi tag évenkénti szervezeti regisztrációs díjat fizet az MKE azon szervezeténél, illetve szervezeteinél, ahol regisztráltatni kívánja magát, tehát ahol ténylegesen részt kíván venni az egyesületi életben.

Az MKE szervezeteiben regisztrált egyéni és testületi tagok MKE tagdíját az időben elsőként regisztráló szervezet továbbítja az MKE titkárságára.

Az MKE egyéni és testületi tagjai annyi szervezetnél fizetnek éves szervezeti regisztrációs díjat, ahány szervezetnél tagok kívánnak lenni, de az MKE tagdíjat évenként csak egyszer kell megfizetniük.

A titkárság annak a szervezetnek juttatja el a tagnyilvántartó kártyát, valamint az MKE tagságot igazoló, évenkénti érvényesítő matricát, amelyik szervezettől megérkezik az MKE tagdíj a titkárságra. Az egyéni tagok és a testületi tagok képviselői ettől a szervezettől kapják meg a tagnyilvántartó kártyát, illetve a matricát.

A szervezeti regisztrációs díj mértékét – a küldöttgyűlés által elfogadott minimális díj figyelembevételével – minden szervezet taggyűlése saját döntése alapján határozhatja meg.

Kategória MKE tagdíj Szervezeti regisztrációs díj Éves MKE tagdíj és regisztrációs díj
Egyéni tagok      
- Kedvezményes tagdíj: nyugdíjas, GYED, GYES, 25 év alatti fiatal 2000 Ft 1000 Ft 3000 Ft
- Aktív dolgozók 2000 Ft 3000 Ft 5000 Ft
Testületi tagok 2000 Ft 18000 Ft 20000 Ft

Új belépők esetén kártyadíj: 500 Ft

A minimális éves MKE tagdíj és regisztrációs díj együttes táblázatban megadott összege abban az esetben érvényes, ha a tag csak egy szervezetben regisztráltatta magát, és a regisztráló szervezet a minimális regisztrációs díjat fogadja el. Ha például egy MKE tag két szervezetnél regisztráltatja magát, egyszer fizet MKE tagdíjat és kétszer regisztrációs díjat. 

Az érvényes matricával rendelkező tagsági igazolványok - az azokon található Euro Discount Club logó segítségével - Magyarországon több mint félezer helyen biztosítanak a tulajdonosaik számára kedvezményes vásárlási lehetőséget (Agip, Burger King, City Taxi stb.).